RemissExpress

Med RemissExpress kan du enkelt skicka remisser till specialister och få svar snabbt, patientsäkert och enkelt när du har en frågeställning inom följande områden:
– Radiologi
– Oral medicin (slemhinneförändringar)
– Cariologi
– Parodontologi
Specialisterna svarar dig direkt i klinikens egna portal och på så sätt slipper patienten långa väntetider eller oroa sig i onödan.

Försäkringskassans åtgärdskod 107 – ”Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare” kan appliceras (Referenspris 1.055 SEK)

Så fungerar Boneprox

Våra andra produkter

Boneprox

CBCT – RALF